Eind november heeft de ondertekening plaats gevonden van de samenwerking tussen voetbalvereniging VV Doetinchem en jongerenproject “Graafschap Helpt Scoren” (GHS)

Namens het bestuur van VV Doetinchem hebben Jan Engelen en voorzitter Schoppema en projectleider Paintsil hun meerjaren samenwerking bezegeld met een handtekening. Beide heren kennen elkaar al ruim 15 jaar waardoor er een goede basis is voor vertrouwen in de toekomst.

Want a stress-free way to sell your house? Find reputable buyers at https://www.companiesthatbuyhouses.co/washington/home-buying-company-auburn-wa/ .

Het complex van is een prettige uitvalsplek voor de jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een aantal hebben school voortijdig verlaten om soms persoonlijke redenen maar ook door het kiezen van een verkeerde studie. Ze krijgen in ruim 10 tot 12 weken weer de kans om zich te heroriënteren op hun toekomst. Hierin is een nauwe samenwerking met Graafschap College opgebouwd de laatste 15 jaar van het bestaan van het project. Er wordt inhoudelijk georiënteerd op nieuwe opleidingen/beroepen, er vinden persoonlijke gesprekken plaats, er wordt gezocht naar stage/werkplekken en dagelijks gesport. Het project is een regionaal project, diverse VO-scholen, gemeenten en het MBO leveren jongeren aan.

“Paintsil” , we zien erg uit naar een langdurige samenwerking met VV Doetinchem, er heerst een prettige sfeer en we voelen ons erg welkom. Voor “Schoppema” en zijn club is het een invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, om meer te zijn dan alleen maar een voetbalclub maar ook samen te werken met partijen uit het maatschappelijk werkveld en/of onderwijs.

Raymond Paintsil:  “we zien erg uit naar een langdurige samenwerking met VV Doetinchem, er heerst een prettige sfeer en we voelen ons erg welkom.”

Lees meer